Integritetspolicy

För att sköta sina åtaganden måste Sjörup-Vallösa byalag föra register med information om sina medlemmar och sponsorer. Sådana register omfattas av den Europeiska GDPR-lagen. Lagstiftningen kräver att vi är tydliga med att informera kring vilka uppgifter som lagras för att du som medlem och/eller sponsor ska kunna tillvarata dina rättigheter.

Vilka uppgifter sparar föreningen?

Föreningen samlar in de uppgifter som är nödvändiga för föreningens olika åtaganden. Följande är nödvändigt för oss att veta om våra medlemmar och sponsorer:

• Fullständigt namn.
• Kontaktinformation (adress, email, telefonnummer).
• Medlems status (medlem från samma hushåll som annan medlem, betalning av medlemsuppgift)

Observera att du som medlem själv kan styra vilka kontaktuppgifter föreningen sparar om dig. Vi sparar de kontaktuppgifter du angav när du ansökte om medlemskap eller som du använt i dina kontakter med föreningen. Om du inte meddelar oss ditt telefonnummer eller mailadress sparar vi inte dessa uppgifter.

• Sponsoravtal (kontaktuppgifter, löptid och betalningar).

Varför behöver föreningen uppgifterna?

Föreningen sparar namn och kontaktinformation för att kunna kontakta medlemmarna i olika ärenden och för att skicka olika sorters information. Bland annat skickas kallelse till årsmötet och utskick av Byabladet.

Information om medlems status samt sponsoravtal sparas för att bevaka föreningens ekonomiska intressen.

Vem har tillgång till de här uppgifterna?

Byalagets styrelse har åtkomst till föreningens register där uppgifter om medlemmar och sponsorer sparas. Funktionärer utanför Byarådet kan få tillgång till viss information om de behöver den för att kunna sköta sina åtaganden i föreningen.

Föreningen lämnar inte ut medlemsinformation till andra organisationer eller för andra ändamål än dess om beskrivs ovan.

Hur länge sparas uppgifterna?

Så länge du är medlem kommer föreningen att spara uppgifter om det eftersom det är nödvändigt för att administrera ditt medlemskap. Om du avslutar ditt medlemskap kommer föreningen att fortsätta att spara uppgifter om ditt medlemskap för den händelse att du vill återuppta ditt medlemskap.

Vilka rättigheter du har över dina data

GDPR ger dig möjligheten att kräva att dina uppgifter raderas ur ett register. Om du vill utnyttja den möjligheten måste du först avsluta ditt medlemskap i föreningen och i samband med det meddela att du vill att vi raderar uppgifterna.

Du kan en gång om året begära ett utdrag av alla uppgifter du har gett oss. Det gör du genom att kontakta styrelsen.

Kontakt

Du kan kontakta föreningen genom att använda något av de kommunikationssätt som finns på vår hemsida.