Välkommen till byalaget!

Vårt byalag är aktivt och väldigt engagerat i bygden. Normalt sett har vi flera aktiviteter inbokade under åren men p g a pandemin såg 2020 annorlunda ut även för oss. Vi blir jätteglada om fler och fler blir medlemmar och stödjer vår bygds gemensamma utveckling. Tillsammans gör vi Sjörup, Vallösa och Rynge till en riktigt bra plats att leva på. Varmt välkomna!

Så här blir du medlem

Årsavgift 100 kr/år och person. Medlemskapet gäller person, ej familj. Under 18 år fritt medlemskap. Bankgiro 5670-1147. Märk betalningen med ditt namn. Är ni flera på samma adress som vill bli medlemmar behöver vi namnen på samtliga personer.

Nyinflyttade

Nyinflyttade bybor är medlemmar första året utan avgift. Meddela dig till jan.slofs.andersson@gmail.com

Få aktuell info

Våra kanaler till dig som medlem är hemsida, Facebook, e-post och ibland vanlig post. Meddela därför gärna din postadress och e-postadress till jan.slofs.andersson@gmail.com