Välkommen till Rynge slott!

Eller snarare till platsen där slottet tidigare låg, norr om E65 nära Rynge gård. Vi samlas på idrottsplatsen 14.00 och tar oss sedan gemensamt till slottet. Visst antal bilar kommer finnas tillgängliga för dem som behöver skjuts. En del av vår bygds historia kommer återges genom berättelser och intervjuer. Grillen på plats kommer vara tänd för dem som önskar grilla egen medhavd korv. Byalaget bjuder därefter på fika (också på plats).

Historia

Det var en gång en man (av typen friherre) som tyckte att han var värd ett nytt slott. Arwid Kurck köpte gården Rynge nordväst om Ystad och satte igång. I mitten av 1860-talet stod det storslagna slottet av tegel klart. Dessutom engelsk park med slingrande gångar och en stor damm. Men underbart kan vara kort. 1946 avled den sista medlemmen i släkten Kurck. Slottet stod obebott och förfallet satte in. 30 år senare revs byggnaden eftersom den ansågs utgöra en fara för spänningssökande besökare. 150 år efter slottets färdigställande finns inte mycket av prakten kvar. Av slottet återstår en stor stenhög. Det tydligaste beviset på platsens märkliga historia är den ’välbevarade’ dammen med sina näckrosor.

Källa: Mats Areskoug

Läs mer >>