Utbyggnad med hjälp av stödmedel

Fiber på landsbygden, javisst! Öppet Stadsnät i Ystad är nu grundutbyggt så att nätet finns i närheten av de flesta hus i tätorter och på landsbygden i kommunen. Därför går det bra att få anslutning till flertalet av oanslutna hus. Läs mer på Ystad Energis hemsida>>