Uppdatering konceptet Fokusbyarna

Vi har fått en ny kontaktperson och projektledare vid namn Erik Hellberg som tagit över arbetet eftersom Sofie har gått på föräldraledighet. Han kommer även att arbetar med översiktsplanen och ska leda arbetet med framtagandet av landsbygdsstrategin. Vi välkomnar såklart Erik till ett härligt och givande samarbeta med fokusbyarna, Sjörup-Vallösa-Rynge.

Erik kommer att projektleda arbetet med idrottsplatsen, som samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att avsätta medel för, i enlighet med vad vi kom fram till under dialogprocessen. Efter sommaren planerar kommunen att dra igång med projektet och siktar på att ha startmöte tillsammans med oss i byarna under september.

Som ett resultat av hösten/vinterns dialoger har nu bokbussen ändrat sina tider och även lagt till stopp i Rynge.