Vad finns i denna ståtliga byggnad?

Jo, här bor Jan Christoffersen. Han bjuder nu in byalagets medlemmar och visar oss runt i huset. Tid och plats: söndagen den 27/9 2020 kl. 14.00 vid magasinet (korsningen Ryngevägen-järnvägen)

För att hålla ner smittrisken kommer vi att delas in i mindre grupper. De som väntar på sin tur kan fika hos grannarna Yvonne och Micke. Byalaget säljer kaffe och kaka för 20 kr. Lite historia om magasinet och järnvägen kommer att berättas.

För att ge oss en uppfattning om hur många som kommer, vill vi gärna att du meddelar ditt deltagande genom att svara på detta meddelande. D.v.s. till jan.slofs.anderssson@gmail.com