Sidor ur en publikation från Ljunits och Herrestads Hembygdsförening om det gåtfulla slottet norr om E65. Författare: Jörgen Kockum.