Status onsdag 10 mars 2021

Idrottsplatsen kommer göras till en samlingsplats för alla åldrar med bl a gunga, sandlåda, grillplats, bod, skärmtak och boulebana. Preliminär plan: Bygge i maj, invigning i juni. Detta är ett resultat av samarbete mellan Byalaget, Rynge IK och Ystads kommun. Vi uppdaterar informationen löpande här, så håll utkik eller kom förbi och kolla!

Framtiden för våra fina idrottsplats

Våra önskemål om åtgärder på idrottsplatsen har framförts till Ystads kommun och dialogen med dem är nu inne i ett intensivt skede. Att vi skulle få allt vi önskade var orealistiskt men nu jobbar vi på att få till det allra mest angelägna. En parkeringsyta med bärlager lär få stå tillbaka för annat. Nedan skiss över våra önskemål. Vi uppdaterar informationen löpande här.

Status måndag 14 december 2020

Ystads kommun bjuder in till digital presentation över förslaget till utveckling kring Rynge IP. Materialet finns tillgängligt från fredag 18 december.