Status onsdag 4 maj 2022

Det händer mycket på idrottsplatsen nu! Bodar är på plats, el och bredband är draget, lyktstolpar är i marken och mycket mer. Kom gärna förbi och kolla! Vi behöver fortfarande arbetskraft så har du möjlighet att hjälpa till är det mycket tacksamt – all hjälp behövs.

Status torsdag 23 september 2021

Vi är i slutförhandling om ett avtal med Ystads kommun och vi räknar med att åtgärderna på idrottsplatsen inleds nu i höst. Den kommer då att göras till en samlingsplats för alla åldrar med bl a gunga, sandlåda, grillplats, bod, skärmtak och boulebana. Detta är ett resultat av samarbete mellan Byalaget, Rynge IK och Ystads kommun. Vi uppdaterar informationen löpande här, så håll utkik eller kom förbi och kolla!

Framtiden för våra fina idrottsplats

Våra önskemål om åtgärder på idrottsplatsen har framförts till Ystads kommun och dialogen med dem är nu inne i ett intensivt skede. Att vi skulle få allt vi önskade var orealistiskt men nu jobbar vi på att få till det allra mest angelägna. En parkeringsyta med bärlager lär få stå tillbaka för annat. Nedan skiss över våra önskemål. Vi uppdaterar informationen löpande här.

Status måndag 14 december 2020

Ystads kommun bjuder in till digital presentation över förslaget till utveckling kring Rynge IP. Materialet finns tillgängligt från fredag 18 december.