Aprils sista dag i underbart väder för majbål. Cirka 140 personer anslöt till bålet i Holahög, Valborgskören sjöng vackert in våren, lotter såldes, barnen sprang runt och korvar grillades. Årets vårtal hölls av Benedikte Kärfve som pratade kort kring betydelsen av att bry sig kring miljön och klimatet och slutade med limericken ”Utmattad Bore faller äntligen för ett välriktat vårhugg”. Det tog ett tag innan bålet tog fyr i den stilla vinden så eldvakterna, både de yngre och de äldre, fick ha koll till midnatt.

Därmed kunde vi säga att nu släpper vi strumporna – våren är här (och i skrivande stund, sommaren är snart här)!

Text och bild /A M Bondesson